söndag 13 november 2011

Faktiska driftkostnader

Eftersom vi nu bott i vårt hus i lite mer än ett år kan vi räkna fram våra faktiska drifkostnader. I driftkostnaderna brukar el, vatten och avlopp, sophämtning, fastighetsskatt, sotning och hemförsäkring ingå.

Elkonsumtionen har under det första året sammanlagt uppgått till 10 593 kWh. Detta har med vårat elavtal gett en kostnad på 12 185 kr.Sophämtingen beror naturligtvis på den specifika kommunens avgifter och hur stort sopkärl man väljer/behöver och hur ofta detta ska tömmas. Vi har valt 190 liter som töms var 14:e dag, vilket i vår kommun kostar 2165 kr/år. Vattenförbrukning för ett år har varit 101 kubik men den har under det första året varit lite högre, då vi anlagt gräsmattan i slutet på juni och därav fått vattna lite mer än om vi hade sått på hösten. Kostnaden för vatten under det första året har varit ca 4000 kr. Villa/Hemförsäkringen har vi hos Länsförsäkringar där den för vårt hushåll kostar 2030 kr/år.

Vad det gäller fastighetsskatten är nybyggda hus befriade från denna under de första fem åren och därpå betalas halva avgiften under kommande fem åren. Sotningen uppgår för närvarande till 265 kr/år och 905 kr/år för brandskyddskontroll. Enligt vår kommuns regelverk ska sotning ske var fjärde år för "lokaleldstäder som inte är den primära uppvärmningskällan" och brandsskyddskontroll av denna ska ske vart åttonde år. Vi bortser därmed från denna kostnad vid beräkningen av driftkostnaderna. Vår driftkostnaden under tiden september 2010 till september 2011 uppgick till 20 380 kr vilket ger en månadskostnad på ca 1700 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar