torsdag 18 oktober 2012

Garage

Vi har nu satt igång med ett av våra projekt, vilket är att bygga garage. Först och främst grävdes marken ur och fylldes med singel. Singlet "paddades" och en ram i trä med måtten för garageplattan byggdes. Isolering lades ut i hela träramen. Efter detta lades armeringsjärn ut och 6,5 kubik betong fördelades i ramen. Innan betongen torkat lades lercablock ut och där garageporten ska vara lades ett "kantjärn". Lercablocken fick sedan en yta av puts. Fortsättning följer...Vintergrön Liguster häck

Nu har vi äntligen planterat vår häck runt tomten. Det är bara en sida kvar men vi tänker vänta med den tills vi byggt färdigt vårt garage. Det gick åt 320 stycken plantor då vi valt att plantera fyra stycken per meter.

Vi grävde runt 40 cm djupt och blandade planteringsjord med den befintliga jorden. Vi satte därefter ner plantan och fyllde på med jord blandat med kogödsel. Det är viktigt att varken plantera plantan för grunt eller för djupt. Innan plantan sattes i jorden fick den stå i vatten och efter planteringen vattnades så att plantorna fick en ordentligt "rotblöta".