lördag 17 juli 2010

Anlägga gräsmatta

Det börjar nu sakta men säkert närma sig vår besiktning och förhoppningsvis även inflyttning. Vi har därför funderat på att anlägga gräsmatta. Den bästa tiden för detta är tydligen på hösten eftersom det är varmare i marken samtidigt som det inte är lika torrt som under högsommaren. Först måste vi emellertid grovplanera tomten dvs. jämna ut tomten samt fylla på med den matjord som behövs. När man schaktade inför husbygget, garage samt garageuppfarten så grävdes det ur matjord som kan användas till tomten. På denna "jordhög" har det emellertid hunnit växa en massa ogräs, man kanske därför måste ta bort det översta lagret innan jorden kan fördelas ut över tomten.

Vi har planerat att för hand rensa bort det ogräs som växer på tomten, därefter fördela ut ny matjord samt fräsa upp "hela" tomten och vattna. För att bli av med så mycket ogräs som möjligt kommer vi sedan låta det dröja någon vecka för att återigen rensa marken från ogräs. Skiktet med matjord måste minst vara en decimeter men är även beroende av hur högt man måste fylla upp till exempelvis gränsliggande tomten och gatan. Gräset gror bättre på sandig jord än lerjord. Vår tomt består av sandig jord men kommer antagligen behöva ett lager av torv utblandat med sand.

Gräsmattan ska slutta lite från huset så att vatten kan rinna bort. När torv/sand samt gödsel och kalk frästs ner , jämnas marken till och krattas. Därefter sår man äntligen gräset 1 cm djupt, antingen med en såmaskin eller för hand. Eftersom vi vill ha fröna jämnt fördelade kommer vi antagligen att hyra en såmaskin samtidigt som vi hyr en gallervält som är till för att få ner fröna i jorden. Det lutar åt att vi kommer välja Weibulls Extra Green, en tålig och tätväxt gräsmatta.