onsdag 18 maj 2011

Stenläggning på "gång"

Vi valde till slut stenen Benders Labyrint i grått (210x140x50mm). Det är en tumlad sten som ger ett mjukare intryck än marksten med rakare kanter. Innan dess att stenen kunde börja läggas grävdes gångarna ur och fylldes med bärlager bestående av 0-40 mm grus. Detta lager justerades för att få rätt lutning närmast huset ca 3 cm per meter medan det lite längre från är ca 2 cm per meter. Lagret paddades därefter ett par gånger och stenmjöl lades ovanpå med ungefär samma lutning även detta paddades efter det att lagret blötts upp lite för att på detta sätt lättare bindas. Fördelen med stenmjöl istället för sand är att det bättre håller såväl myror som ogräs borta samtidigt som det lättare kan packas till ett hårt material då kornen är fyrkantiga istället för sandens runda. Åsikterna avseende om man ska lägga stenen med eller utan mellanrum verkar gå isär men de flesta stenläggare menar att om man bara lägger stenarna bredvid varandra så uppstår det ändå en glipa som räcker som fogavstånd.

För att få jämnt underlag läggs två rör eller avjämningsskenor, man drar sedan med en planka för att få lagret mellan helt jämnt. Rören eller skenorna grävs sedan upp och tomrummet som blir fylls med stenmjöl. Vi har kommit en ganska bra bit men gången från entrén till garageuppfarten återstår samt att kapa de stenar som behövs för att fylla den andra gången och uteplatsen. Om man inte vill lägga för mycket tid på att kapa stenarna så kan man köpa halvstenar (105x70x50). Vi valde att lägga stenarna i så kallar 1/2 förband vilket gör att varannan rad alltid avslutas med en halv sten. Där gången till entrén delar sig valde vi att ha runda övergångar eftersom detta gör att det inte blir så stelt som med 90 graders vinklar. Vid husets framsida har vi valt att inte lägga ända intill hustet från burspråket och fram till garageuppfarten då detta utrymme om ca 50-60 cm ska fyllas med vit tumlad dekorsten i ca 35-45 mm.


tisdag 17 maj 2011

Bygglovsritning för garage

Äntligen efter ett par timmars knåp i programmet Home Plan Pro så är äntligen bygglovsritningarna för garaget klara. Vi ska gjuta grunden och bygga garaget själva. En del av byggnaden kommer att vara förråd samtidigt som att det i och med takstolar med ramverk kommer att vara möjligt att även förvara saker på "vinden" till garaget. Garaget ska byggas på en platta på mark.

En del användbara saker när man ska rita bygglovsritningar är förutom gratisversionen av ovanstående program (dock endast giltigt i 30 dgr) formler för att beräkna lutningen på taket och dess höjd. Att veta att summan av vinklarna i en triangel blir 180 grader är också ganska användbart eftersom man vet att en av vinklarna är 90 grader. En viktigt formel är Pythagoras sats där man kan räkna fram c (hypotenusan) givet att man vet kateterna (b och a). Vet man inte dessa så kan man använda sig av formel för tangens där man kan räkna ut b om man vet antal grader i vinkeln mellan a och c. Tan grader= b/a vilket även ger b=tan grader x a. Det finns även en sida på nätet som räknar ut detta NP Nilsson beräkningshjälp. På denna sida kan man räkna ut hur mycket taket lutar, nockhöjd samt takfallet.  Så här blev i alla fall ritningarna till garaget. Nu ska garaget bara ritas in på nybyggnadskartan så att vi har en så kallad situationplan att skícka med till ansökan om bygglov. Vi planerar att gjuta grunden till hösten för att påbörja byggandet till våren 2012 då vi just nu har fullt upp med stenläggning, trädgården och planering av altan.