lördag 8 maj 2010

Spackla för glatta livet

Det var några dagar sedan man hann skriva något här på bloggen. Det beror på att vi håller på att spackla för glatta livet. Aldrig hade man trott att spackling skulle vara så jobbigt eller innefatta så många moment. Man ska först skruva i alla skruvar som snickarna glömt att skruva i, laga alla ställen där det fattas lite gips och sedan spackla såväl tak som väggar minst två gånger. I skarvarna ska det även sättas pappersremsor och där är det särskilt viktigt att det blir jämt så att man inte får någon ful skarv på grund av spacklingen. Det får inte vara några luftbubblor under remsorna. Första spacklingen görs med ett spackel som är grövre och döljer lite mer medan den andra omgången spacklas med ett finare spackel. I tvättstuga samt toaletter används ett våtspackel. Efter varje spackling måste man slipa på ytorna. Vid den sista spacklingen måste man gå igenom allt som spacklats noggrant och se så att det är jämnt fint underlag på såväl väggar som tak. Det är skillnad på att spackla ett rum och spackla ett helt hus på 138 kvadratmeter med ryggåstak. Ryggåstak är väldigt fint men väldigt jobbiga att spackla och det är i de rummen (kök och vardagsrum) som det är viktigast att taken blir fina.