lördag 13 oktober 2012

Elkonsumtion under två år


 
Nu har vi bott i vårt hus lite mer än två år och kan därför göra en jämnförelse av elförbrukningen. Det första året var ett ganska kallt år och därför gick det åt mer el avseende uppvärmning av huset. Under det senaste åren har vi därtíll skaffat fler lampor vilket visat sig i en något högre förbrukning av hushållselen.