onsdag 18 maj 2011

Stenläggning på "gång"

Vi valde till slut stenen Benders Labyrint i grått (210x140x50mm). Det är en tumlad sten som ger ett mjukare intryck än marksten med rakare kanter. Innan dess att stenen kunde börja läggas grävdes gångarna ur och fylldes med bärlager bestående av 0-40 mm grus. Detta lager justerades för att få rätt lutning närmast huset ca 3 cm per meter medan det lite längre från är ca 2 cm per meter. Lagret paddades därefter ett par gånger och stenmjöl lades ovanpå med ungefär samma lutning även detta paddades efter det att lagret blötts upp lite för att på detta sätt lättare bindas. Fördelen med stenmjöl istället för sand är att det bättre håller såväl myror som ogräs borta samtidigt som det lättare kan packas till ett hårt material då kornen är fyrkantiga istället för sandens runda. Åsikterna avseende om man ska lägga stenen med eller utan mellanrum verkar gå isär men de flesta stenläggare menar att om man bara lägger stenarna bredvid varandra så uppstår det ändå en glipa som räcker som fogavstånd.

För att få jämnt underlag läggs två rör eller avjämningsskenor, man drar sedan med en planka för att få lagret mellan helt jämnt. Rören eller skenorna grävs sedan upp och tomrummet som blir fylls med stenmjöl. Vi har kommit en ganska bra bit men gången från entrén till garageuppfarten återstår samt att kapa de stenar som behövs för att fylla den andra gången och uteplatsen. Om man inte vill lägga för mycket tid på att kapa stenarna så kan man köpa halvstenar (105x70x50). Vi valde att lägga stenarna i så kallar 1/2 förband vilket gör att varannan rad alltid avslutas med en halv sten. Där gången till entrén delar sig valde vi att ha runda övergångar eftersom detta gör att det inte blir så stelt som med 90 graders vinklar. Vid husets framsida har vi valt att inte lägga ända intill hustet från burspråket och fram till garageuppfarten då detta utrymme om ca 50-60 cm ska fyllas med vit tumlad dekorsten i ca 35-45 mm.