fredag 4 februari 2011

Fast-, rörligt eller blandat elavtal?

Det är inte alltid lätt att välja elavtal trots att det finns en hel del sajter där man idag kan göra olika jämförelser, bland annat elskling och compricer . Priserna anges oftast som pris per kWh och då är skatt, moms och elcertifikat inräknat (ibland även den fasta avgiften).

Det finns olika fördelar med de olika avtalen. Om man väljer ett avtal med fast pris så kan man vara säker på att man aldrig behöver betala mer än ett visst pris per kWh under en viss tid, oavsett hur elbörsen utvecklas. Detta är ett bra alternativ om man kanske är speciellt känslig för elprisets utveckling, vilket kan vara fallet om man har ganska hög elkonsumtion eller inte så stort ekonomiskt utrymme. Fördelarna med det rörliga avtalet är att man när som helst kan välja att binda det, oftast med en månads uppsägningstid till skillnad från det fasta som man inte kan göra till rörligt. Man kan också dra nytta av de tidpunkter under året som elpriset på elbörsen sjunker. Ser man under en lite längre tid är det också det avtal med lägst sammanlagda kostnad eftersom elbolagen i det fasta priset alltid räknar med en kompensation för de tider elpriset på elbörsen är högre än annars. 

Det finns även ett tredje avtal som innebär en kombination av de båda och kan exempelvis vara att man har fast under en viss tid och rörligt under resten eller att man har hälften fast och hälften rörligt. Detta är ett avtal där man på sätt och viss gardera sig för den tid då priset stiger mer än andra samtidigt som man har en högre elkonsumtion, oftast under vintern. (Vårt elbolag har även ett annat pris som heter tillsvidarerpris som man får om man inte gör något val, detta val kan bli mycket dyrt eftersom det både är dyrare än det rörliga och det fasta under större delen av året. Vi bortser från detta i diagrammet nedan.)

Vilket av avtalen man ska välja beror precis som med räntan på hur stort ekonomiskt utrymme man har men också hur stor elkonsumtionen är. Vill man vara säker att man har en lite mer förutsägbar månadskostnad kanske man ska välja det fasta avtalet, vilket även är en fördel om man har en energikrävande uppvärmning. Tror man däremot på lägre elpris framöver och har ekonomiskt utrymme för en viss spekulation ska man nog satsa på det rörliga. Detta kan också vara lättare att göra om man har en mindre konsumtion som då man bara har hushållsel och ingen uppvärmning. Men vill man få det bästa av två avtal är de kombinerade avtalen inte helt fel.


Elkonsumtionen är vår prognos över hur vår egna elkonsumtion skulle sett ut. Vi har i och för sig bara bott i vårt hus sedan slutet på augusti men vi kan ungefär beräkna vår elkonsumtion, då vi vet hur mycket hushållsel vi gör av med. Vad det gäller uppvärmningen är detta endast antagna siffror då den främst beror på ute-temperaturen. Siffrorna för september fram till januari är vår faktiska elkomsumtion. Elpriserna bygger på elbolagets som vi fram till april har avtal med dvs. vad det gäller de rörliga är det 2010 års månadspriser och det fasta priset avser ett fast avtal på två år. I diagrammet visas även två olika kombinerade avtal ett som innebär att man har rörligt under tiden april till oktober och fast resten av året. Det andra avtalet är ett kombinerat avtal där man har hälften rörligt och hälften fast.

Under januari, februari samt december är det fasta avtalet lägst medan det under tiden mars till och med november är det rörliga som är det billigaste alternativet. Enligt beräkningarna blir det billigaste elavtalet under hela 2010 sett det kombinerade där man har fast under tiden november till april och rörligt under de andra månaderna. Kostnaden för årsförbrukningen skulle i detta fall bli 11 318 kr medan det dyraste är det fasta avtalet som skulle kostat 12 472 kr. Det skiljer alltså hos just detta elbolag 1 154 kr mellan det dyraste och det billigaste.  (tabell efter rättelse)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar