söndag 12 december 2010

Värmekurva & finjustering IVT 695 Twin

Vi har en frånlufts- och jordvärmepump IVT 695 Twin som omvandlar energin från luften och marken (jordvärmeslinga på 250 meter) till värme och varmvatten. Till värmepumpen har uponor golvvärme i hela huset anslutits. Om man har ett system med golvvärme är detta effektivare än ett med radiatorer, eftersom vattnet i golvledningarna inte behöver värmas till samma höga temperatur som vattnet radiatorerna. Varmvattenberedaren i pumpen är på 145 liter. Uppvärmning av varmvatten prioriteras framför uppvärmning av värmevatten till golvvärmen. I uppgifterna från IVT anges att värmeeffekten är 5,17 kW vilket i praktiken innebär att 1 kW el kan omvandlas till ca 5 kW värme. Men hur stor del av energin som faktisk kan omvandlas till värme beror på en hel del faktorer såsom tätning av fönster, golvmaterial, yta av huset, varmvatten förbrukning mm. Vi har möjlighet att se värmepannans dagliga elförbrukning i elskåpet och på detta sätt kan man aktivt påverka sin elförbrukning avseende husets uppvärmning.

Varje rum är försedda med rumstermostater, dessa är främst till för att användas när temperaturen påverkas av andra faktorer till exempel värmen från braskaminen, eller om man vill ha lägre temperatur i ett rum där man inte vistas hela tiden exempelvis tvättstugan. Utetemperaturen styr värmepumpens produktion av värme via en utomhusgivare. I värmepumpen anges framledningstemperaturen som är temperaturen på vattnet som går ut i golvvärmesystemet. I värmepumpen kan man välja så kallad värmekurva. Genom att modifiera kurvans lutning kan man antingen höja eller sänka framledningstemperaturen. Vid en framledningstemperatur som är högre än 57 grader används uteslutande elpatronen.

I början kan det vara svårt att hitta rätt inställningar på värmepumpen som ger såväl en behaglig inomhustemperatur som en optimal energiförbrukning. En del av förbrukning går under det första året till att torka ur fukten som finns kvar i betongplattan. Därav kan elförbrukningen vara något högre eftersom den totala effekten inte endast går till uppvärmning. Vid värmekurva 2 höjs temperaturen med 0,4 grader per grad som sjunker utomhus, vid 3 med 0,6 °C /ute °C, vid 4 med 0,8 °C/ute °C , vid 6 med 1,2 °C/ute °C , vid 8 med 1,6 °C /ute °C och vid 10 med 2°C/ute °C. Efter en höjning eller en sänkning av temperaturen bör man vänta ett dygn innan man gör någon ytterligare ändring.

Framarbetat från IVT bruksanvisning.

Det finns även en möjlighet att göra en finjustering i inställningarna av värmekurvan. Det görs genom att man parallellförskjuter vald värmekurva. Detta kan göras genom att höja eller minska kurva med +8°C/-8°C. Finjusteringen innebär att man höjer eller sänker temperaturen men inte själva lutningen utan den har samma värde som innan (lutning). Bilden nere visar att en kurva med lutning 2,5 med finjustering 2 ger i princip samma temperatur som kurva 3 inom intervallet +5°C/-5°C.

Framarbetat från IVT bruksanvisning.

En annan ändring man kan göra är att ”knäcka” värmekurvan vilket innebär att kurvan höjs eller sänks var femte grad. Detta torde vara en möjlighet om man valt en värmekurva med finjustering som gör att det blir något varmare/kallare i ett visst intervall. Man kan också bestämma att man vid en viss temperatur eldar för att på så sätt kompensera differensen i vald finjusterad värmekurva. Vid snabba temperatur nedgångar är detta också det snabbaste och billigaste sättet att höja innetemperaturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar