torsdag 7 oktober 2010

Rörlig eller bundet ~ fågel, fisk eller mittemellan

Idag ska vi bestämma oss för hur vi vill lägga upp vårt lån. Det är alltid svårt att välja eftersom det har att göra med våra förväntningar på framtiden. Ingen har facit i hand. Om man binder räntan så garderar man sig för att den inte kommer att stiga mer, utan att man betalar på den nivån under en viss tid. Ska man då binda på ett, tre, fem, åtta eller tio år? Det beror på när man egentligen tror att räntan kommer att sjunka igen. Skulle man tro att räntan kommer att vara väldigt hög om säg fem år, så vill man kanske inte binda den så att man måste lägga om sina lån i ett högt ränteläge. Drömsenariot för någon som bundit räntan är att den direkt stiger över den rörliga nivån och att den sedan sjunker drastiskt, ganska exakt till när man ska lägga om lånen. Det är inte lätt utan snudd på omöjligt att pricka in rätt,vad det gäller tid och räntenivå.

Vågar man då satsa på att ha hela sitt lån med rörlig ränta? Om man ser till över tiden så vinner man alltid på att ha räntan rörlig, det är samma sak som att aktier över tiden gett den bästa avkastningen. Med den rörliga räntan får man en låg kostnad när nivån är låg och får för detta betala en högre kostnad när nivån är hög. Om man är orolig av sig och inte tycker om risker så kanske alternativet om ett helt rörligt lån faller bort. Desto större lånebelopp desto mer påverkas man av förändringar i räntan och torde då vara lite mer benägen att binda räntan. En höjning av en procent ger på en miljon kronor en ökad kostnad på cirka 600 kronor per månad (skatteavdrag medräknat).

Det finns även ett tredje alternativ, vilket är ränta med lånetak. Då är man säker på att man aldrig kommer att behöva betala mer än taket, samtidigt som man kan utnyttja fördelarna med den rörliga räntan. Man får i och för sig betala en viss slags premie för denna "försäkring". Om man ser till Handelsbankens lån med räntetak på fem procent så skulle skillnaden för närvarande mellan den rörliga och detta lån resultera i en kostnad på ca 150 kr per månad på ett lån på en miljon kronor (skatteavdrag medräknat). Det kan det vara värt om man tror att det finns en viss risk att räntan under en fem års period kommer att stiga över eller upp till fem procent.

Om man vill minska riskerna och vara lite mer medveten om vad man kommer att få betala, är det bästa att dela upp lånet i olika delar. Då lägger man inte "alla äggen i samma korg" och hela lånet faller inte heller ut till omläggning samtidigt. Det som är viktigt innan man går till banken för att förhandla avseende räntan är att man har kollat upp andra bankers ränta för att ställa dessa gentemot den aktuella bankens. Förutom räntan finns det även andra faktorer som väger in. Ingår det exempelvis något låneskydd i lånet, något som på sätt och viss kan jämföras med en livsförsäkring.

1 kommentar: