söndag 12 september 2010

Vad kostar elförbrukningen per timme?

Något som kan vara av intresse för alla husägare är hur mycket det kostar att ha specifika elprodukter i bruk. Att göra en beräkning kan vara ett bra sätt att gå tillväga när man ska byta ut gamla produkter mot nya mer energisnåla.

Det man först måste veta är produktens effekt som räknas i watt (W). Man kan sedan använda detta till att tillsammans med förbrukningstiden samt elpriset per kilowatt timme (kWh), räkna fram kostnaden för användningen. 

Om man tar ett exempel:

En handukstork har en effekt om 80W. Vad kostar det att använda den under två timmar per dygn?

80W x 2 (timmar)=160Wh omvandlat till kilowatt timmar (160/1000=0,16) 0,16 kWh
Om kostnaden per kWh ligger på 1,06 kr blir kostnaden 0,16 kWh x 1,06 kr=0,169 kr per två timmar
Detta ger en årskostnad 0,169 kr x 365 dagar= 61,9 kr

Om man skulle jämföra en vanlig glödlampa på 60W med en energilampa på 11W (motsvarar då 60W lampan). I det fall lampan lyser 3 timmar per dag skulle skillnaden i kostnad per år bli:

Vanlig glödlampa: 60W x 3 (timmar)= 180Wh=180/1000=0,18kWh
Om kostnaden per kWh ligger på 1,06 kr blir kostnaden 0,18 kWh x 1,06 kr x 365 dagar=69,6 kr

Energilampan: 11W x 3 (timmar)=33Wh=33/1000=0,033kWh
Kostnaden per kWh samma som ovan 0,033kWh x 1,06 kr x 365 dagar=12,76 kr

Skillnaden i årskostnad, mellan den vanliga lampan och energilampan vid användning på 3 timmar per dag, blir således ca 57 kr. Detta kan för många tyckas vara en liten summan men eftersom de flesta använder fler än en glödlampa, är det som man säger "många bäckar små..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar