tisdag 17 augusti 2010

Nästan godkänd besiktning

Idag var besiktningen. Det var lite små saker här och var som ska åtgärdas. Bland annat ska man se över kantelementen och fixa till dem, då de var något sneda och spruckna. Detta är viktigt ur estetisk synvinkel, men funktions-mässigt är det inte något fel. En annan sak är att ventilationshålen på utsidan av fönstrena saknas, vilket gör att luften inte kan komma in genom ventilationsluckorna. Den enda anledningen till att besiktningsmannen inte direkt kunde godkänna besiktningen var dock att det ännu inte finns någon el. Elektrikern hade tydligen haft något problem med elbolaget. Elen kommer emellertid att kopplas på under dagen. Vi ska själva beställa en besiktning av skorstenen så att vi vår ett så kallat sotarintyg och skicka in en beställning av inreglering av värmepumpen.

Den första "inflyttningspresenten" fick vi av Eksjöhus i samband med besiktningen. Det är en väldigt fin kniv som kommer att komma väl till användning i vårt nya kök.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar